معرفی کتاب

خيلي از ما نام كلسترول را شنيده‌ايم و فكر مي‌كنيم ماده مضري است كه سلامت ما را به خطر مي‌اندازد. اغلب به يكديگر توصيه مي‌كنيم كه تخم‌مرغ و چربي زياد مصرف نكنيد چون حاوي كلسترول است. اما معمولا نمي‌دانيم كه كلسترول چيست و چه فوايد يا مضراتي دارد. شنيده‌ايم كه بيماري‌هاي قلبي با كلسترول ارتباط دارند، اما از چند و چونش باخبر نيستيم و نمي‌دانيم چگونه مي‌توان آن را كنترل كرد.منبع:www.ketabehafteh.ir

خيلي از ما نام كلسترول را شنيده‌ايم و فكر مي‌كنيم ماده مضري است كه سلامت ما را به خطر مي‌اندازد. اغلب به يكديگر توصيه مي‌كنيم كه تخم‌مرغ و چربي زياد مصرف نكنيد چون حاوي كلسترول است. اما معمولا نمي‌دانيم كه كلسترول چيست و چه فوايد يا مضراتي دارد. شنيده‌ايم كه بيماري‌هاي قلبي با كلسترول ارتباط دارند، اما از چند و چونش باخبر نيستيم و نمي‌دانيم چگونه مي‌توان آن را كنترل كرد.

منبع: www.ketabehafteh.ir

نونویس