کتاب‌های در دست انتشار انتشارات امیرکبیر

مهدی ساروخانی، مدیر تحقیقات و چاپ انتشارات امیرکبیر درباره کتاب‌های در دست انتشار خود به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب‌های «شاه عباس» تالیف دیوید بلو، ترجمه خسرو خواجه‌نوری، جلد یازدهم از مجموعه «تاریخ کهن و معاصر ایران زمین» با عنوان «ایران به رهبری امام خمینی (ره)» زیرنظر دکتر علی‌اکبر ولایتی و گروهی از تاریخ‌پژوهان و «گزارشی از دربار ایران» به قلم سرهارد فورد جونز و برگردان عبدالحسین رئیس‌سادات در آینده نزدیک از سوی این انتشارات منتشر خواهند شد.

مهدی ساروخانی، مدیر تحقیقات و چاپ انتشارات امیرکبیر درباره کتاب‌های در دست انتشار خود به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب‌های «شاه عباس» تالیف دیوید بلو، ترجمه خسرو خواجه‌نوری، جلد یازدهم از مجموعه «تاریخ کهن و معاصر ایران زمین» با عنوان «ایران به رهبری امام خمینی (ره)» زیرنظر دکتر علی‌اکبر ولایتی و گروهی از تاریخ‌پژوهان و «گزارشی از دربار ایران» به قلم سرهارد فورد جونز و برگردان عبدالحسین رئیس‌سادات در آینده نزدیک از سوی این انتشارات منتشر خواهند شد.

 

وی افزود: کتاب «شاه عباس» به پادشاهی شاه صفوی می‌پردازد که بر اثر کودتای نظامی حکومت را از پدرش می‌گیرد و تا زمان مرگش بر ایران حکومت می‌کند. مردم ایران شاه عباس را قهرمانی می‌دانند که با سیاست، زیرکی و جنگاوری برای ایران افتخار آفرید و تمامیت ارضی ایران را حفظ کرد. این اثر به حیات سیاسی، فکری و پیامد اقدامات شاه عباس در ایران، خاورمیانه و اروپا می‌پردازد.

 

مدیر تحقیقات و چاپ انتشارات امیرکبیر ادامه داد: دیوید بلو، مولف کتاب «شاه عباس» دانش‌آموخته تاریخ از دانشگاه کمبریج و ایران‌شناسی از دانشگاه سُواس لندن است. وی ویراستار بسیاری از آثار محققان اروپایی در ایران بوده است.

 

کتاب «شاه عباس» در 405 صفحه، قطع رقعی و به قیمت 20هزار تومان منتشر خواهد شد.

 

ساروخانی به جلد یازدهم از مجموعه «تاریخ کهن و معاصر ایران زمین» با عنوان «ایران در زمان رهبری امام خمینی (ره)» اشاره کرد و گفت: این جلد دو بخش دارد که بخش دوم آن مدت‌ها پیش منتشر شد اما بخش نخست این کتاب با عنوان دوران مبارزه اختصاص دارد و به آغاز نهضت امام از سال 42 تا سال 60 می‌پردازد. فصل نخست به دوران قبل از آغاز نهضت اسلامی اختصاص دارد و فصل دوم به بررسی نهضت امام خمینی (ره) در سال 41 تا 57 با محوریت نیروهای مذهبی می‌پردازد. فصل سوم دوران مبارزه در تبعید از سال 43 تا 57 نامیده شده و فصل چهارم به پایان نظام پادشاهی و حکومت پهلوی می‌پردازد.

 

این مجلد در 830 صفحه، قطع وزیری و به بهای 45 هزار تومان تدوین خواهد شد.

 

وی درباره کتاب «گزارشی از دربار ایران» اظهار کرد: این کتاب به قلم سرهارد فورد جونز و برگردان عبدالحسین رئیس‌سادات است. کتاب متنی مستند از دوره فتحعلی‌شاه و تصویرهای نسبتا روشن از شاه، رجال آن دوره و دیدگاه بریتانیا و دول انگلیس از ایران و ایرانی‌هاست.

 

مدیر تحقیقات و چاپ انتشارات امیرکبیر افزود: این کتاب ضمن روشن کردن گوشه‌هایی از تاریخ ایران می‌تواند از متون پژوهشی رشته تاریخ به‌شمار آید و همچنین کتابی آموزشی برای تمام کسانی که در خارج از ایران عهده‌دار ماموریت سیاسی و فرهنگی می‌شوند.

 

ساروخانی بیان کرد: سرهارد فورد جونز در ولز به دنیا آمد و به کمپانی هند شرقی رفت و در هند با زبان فارسی آشنا شد و دولت انگلیس بعد از پیمان فین‌کن اشتاین وی را به عنوان نخستین سفیر فوق‌العاده از سال 1807.م به دربار ایران اعزام کرد.

 

کتاب «گزارشی از دربار ایران» در 296 صفحه، قطع وزیری و به بهای 18 هزار تومان به چاپ می‌رسد

نونویس