كتاب هنر پوسترهاي سينمايي

کتاب هنر پوسترهاي سينمايي تأليف احسان خوش‌بخت، اولين كتاب فارسي درباره تاريخچه پوسترهاي سينماي جهان و نخستين مرجع براي بررسي تاريخي و زيبايي‌شناسي پوسترهاي فيلم از آغاز تا امروز، توسط نشر كتابكده كسري منتشر شد

كتاب هنر پوسترهاي سينمايي تأليف احسان خوش‌بخت، اولين كتاب فارسي درباره تاريخچه پوسترهاي سينماي جهان و نخستين مرجع براي بررسي تاريخي و زيبايي‌شناسي پوسترهاي فيلم از آغاز تا امروز، توسط نشر كتابكده كسري منتشر شد.اين كتاب تمام مصور و تمام رنگي، چهارصد پوستر - از اولين پوستر تاريخ سينما تا تلقين كريستوفر نولان - را از ميان هزاران اثر گزينش كرده و آن‌ها را در فصل‌هاي مختلف، بر حسب سير تاريخي، ژانر، كشور، كارگردان و طراح آورده است.

هوشنگ گلمكاني در مقدمه‌اش براي كتاب مي‌نويسد: حالا شايد اين جوري نباشد، اما سال‌ها بود، تقريباً از آغاز سينما، كه پوسترها نخستين واسطة آشنايي و برخورد تماشاگران با سينما بودند. بعدها هم اين پوسترها براي عده قابل توجهي از اين تماشاگر‌ها نشانه‌اي از عشق به سينما شدند. در روزگاري كه فيلم‌ها را فقط مي‌شد روي پرده سينماها ديد، پوسترهاي فيلم بيش از هر نشانه ديگري از فيلم‌ها بين آدم‌هاي عشق‌فيلم طرفدار داشت. حتي بيشتر از عكس‌هاي بازيگران و فيلم‌ها. كلكسيونرهاي عشق سينما در كنار عكس‌ها و مجله‌ها و امضاي بازيگران (و آن گونه كه زماني بين عشق‌فيلم‌هاي ايراني رواج داشت، آلبوم‌هاي فيلم‌جفتي) خوره پوسترهاي فيلم و عاشق جمع كردن آن‌ها بودند. حتما چيزي در اين پوسترها هست كه بيش از هر تصوير سينمايي ديگري، خارج از فيلم، عشق‌فيلم‌ها را مجذوب و شيفته خود مي‌كند. انگار روح هر فيلم در پوسترش بيش از تك‌تك تصويرهاي كاغذي‌ و مقوايي‌اش جريان دارد. راز و جاذبه‌اي در آن هست حتما، گاهي حتي بيش از ديدن نمايي از فيلم كه تصويرش يا گوشه‌اي از تصوير، بر پوستر نقش بسته است.

كتاب هنر پوسترهاي سينمايي توسط نشر كتابكده كسري در هزار نسخه و به قيمت 55000 تومان منتشر شده است.

 

منبع:هفت فاز

نونویس