کتاب مفاهیم زیبایی‌شناسی در سینما

کتاب مفاهیم زیبایی‌شناسی در سینما نوشته سیروس ظهیر مالکی از سوی انتشارات ابتکار نو راهی بازار شد اين كتاب در پنج بخش شامل هنر و جايگاه سينما در آن؛ مفاهيم واقعيت و واقعگرايي در سينما؛ مفاهيم زيبايي در هنر و سينما؛ بررسي شكل و محتوا در سينما و فضا‌سازي در سينما به بحث‌هاي نظري پرداخته است

کتاب مفاهیم زیبایی‌شناسی در سینما نوشته سیروس ظهیر مالکی از سوی انتشارات ابتکار نو راهی بازار شد

اين كتاب در پنج بخش شامل هنر و جايگاه سينما در آن؛ مفاهيم واقعيت و واقعگرايي در سينما؛ مفاهيم زيبايي در هنر و سينما؛ بررسي شكل و محتوا در سينما و فضا‌سازي در سينما به بحث‌هاي نظري پرداخته است.

 

در مقدمه كتاب مفاهيم زيبايي شناسي در سينما آمده است:

 

شناخت و دريافت زيبايي و ابعاد آن در آثار هنري و به ويژه در آثار سينمايي به عنوان پيچيده‌ترين و پرمخاطب‌ترين هنرها همواره از دغدغه‌هايي بوده است كه فكر و توجه منتقدان و تماشاگران را بخود مشغول مي سازد.بحث‌هاي اين كتاب را مي‌توان كنكاشي در ابعاد گوناگون اين پرسش‌ها دانست كه با مفاهيم زيبايي و واقعيت سينما به ارائه و تشريح علمي آن پرداخته است.

 

چاپ اول مفاهيم زيبايي شناسي در سينما در 195 صفحه توسط انتشارات ابتكار نو و به قيمت 5000 تومان عرضه شده است.

نونویس