آموزش موسیقی تعزیه

کتاب حاظر با عنوان آموزش موسیقی تعزیه / نغمه عشق۱ ، مجلس شهادت حضرت عباس علیه السلام ، براساس سیتم موسیقی ردیف دستگاهی ایران به شیوه ی علمی تالیف اسدالله علی عسگری رنانی که اردیبهشت ماه سال گذشته منتشر شد

کتاب حاظر با عنوان آموزش موسیقی تعزیه / نغمه عشق۱ ، مجلس شهادت حضرت عباس علیه السلام ، براساس سیتم موسیقی ردیف دستگاهی ایران به شیوه ی علمی تالیف اسدالله علی عسگری رنانی که اردیبهشت ماه سال گذشته منتشر شد.

 

این مجموعه شامل اشاراتی به تعزیه خوانی ومختصر شناختی از صفات حضرت عباس علیه السلام در واقعه ی کربلا نه تمام زندگی ایشان و واقعه ی کربلا ، پیش واقعه های (پیش خوانی های ) مربوط به این مجلس ، تصحیح قسمتی از اشعار ، نام گوشه های موسیقی اشعار ، شناخت قسمت ها و گوشه های تعزیه و معنا و مفهوم اصطلاحات موسیقی می باشد.

 

این کتاب جنبه ی خود آموزی تعزیه ندارد و جهت آموزش تعزیه خوانی به صورت عملی تهیه و تنظیم شده است و هنرجویان جهت فراگیری باید به استاد و مؤلف محترم آقای عسگری مراجعه کنند. صمن اینکه جهت افزایش اطلاعات فردی نیز کتاب مناسبی است .

 

هدف ایشان علاوه بر آموزش ، تربیت افراد با علاقه و واجد شرایط جهت هنرآموزی تعزیه در کنار هنرجویان می باشد.

نونویس