تایپ و رسامی

مقوله‌ی تایپ امری مهم و ریشه ای در زمینه‌ی کتاب آرایی می‌باشد . گروه توليد و چاپ آریابوک با درنظر گرفتن اصول حرفه‌ای تایپ و آماده سازی متون وترسیم اشکال هندسی (مربوط به رشته‌های فنی مهندسی) و اماده سازی متون خاص (فرهنگ واژگان، فرهنگ لغات و ...)

نمونه کار